previous

next

Arbutus, 2010

Oil, acrylic within layers of epoxy resin
39" x 30" x 4"